WPC1

Általános Szerződési Feltételek

1. Szállító: Passive Solar Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Károly u 1., asz.: 23823118-2-08)

2. Importőr/Nagykereskedő: WPC Wood & Plastic Kft. (1094 Budapest, Balázs Béla utca 3. 1. em. 14. asz.: 24702593-2-43)

 

3. Termék megrendelése

A megrendelés minden esetben a Szállító ajánlata alapján történik. Az Árajánlat tartalmazza a termék pontos megnevezését, mennyiségét, árát, a Megrendelő adatait, szállítási címét. Az Árajánlat a Megrendelő által e-mail -ben történő visszaigazolása alapján, illetve az előleg kifizetése után válik megrendeléssé.

 

4. Fizetési Ütemezés

Első részlet: Az Árajánlat alapján a megrendeléskor a termékek 50%-a készpénzben vagy banki utalással számla ellenében.

Második részlet: A termékek átvétele után, 3 napon belül, a fennmaradó összeg (termék plusz szállítási díj) készpénzben vagy utalással számla ellenében.

Harmadik részlet: Kivitelezés megrendelése esetén, a kivitelezés befejezése után 3 napon belül, készpénzben vagy utalással számla ellenében.

A termékek a teljes vételár kiegyenlítéséig a Szállító tulajdonát képezik.

Fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult késedelmi kamatot felszámítani, aminek alapja az aktuális banki alapkamat duplája.

Amennyiben a leszállított termékek illetve a megrendelt kivitelezés díja nem kerül teljes mértékben kiegyenlítésre a Megrendelő lemond a Garancia/Szavatosság érvényesítésének jogáról.

 

5. Szállítás

A termékek szállítása az Importőr központi raktárából történik az Importőr szállítóeszközével, térítés ellenében, vagy a Megrendelő saját szállításával.

A kiszállítás az Importőr által adott szállítási dátummal valósul meg, gyűjtőfuvarral, a megrendléstől számított 1, maximum 4 héten belül. Készlethiány esetén a Szállító ettől eltérhet. A Szállító illetve az Importőr ebben az esetben kötbér/késedelmi díj megtérítésére nem kötelezhető.

 

6. Termék átvétele

A Szállító, megrendelt szállítás esetén, a termékeket a Megrendelő által megjelölt magyarországi címre kiszállítja. A Megrendelő felelőssége a Szállítólevélen szereplő termékek mennyiségének és sérülésmentességének ellenőrzése. A Megrendelő a felmerülő eltérést, hibát a szállítólevélre jogosult feljegyezni. Ennek hiányában a Szállító utólagos reklamációt nem fogad el.

 

7. Garancia

A termékkel kapcsolatban felmerülő Garancia/Szavatosság kezelését kizárólag az Importőr végzi a Szállító és az Importőr közötti Viszonteladói Szerződés alapján. A Szállító a garancia/szavatosság teljesítésben kizárólag, mint koordinátor vesz részt, garanciális teljesítésre nem kötelezhető. A Garanciális feltételek megtalálhatók:

https://wpcmarket.hu/letoltheto-dokumentumok/

 

8. Elállás/Felmondás

A Megrendelő elállhat a megrendeléstől:

  • Nem a megrendelt típusú vagy mennyiségű termék került leszállításra
  • Készlethiány, szállítási fennakadás miatt a szállítás nem valósult meg

 

Leszállított termék esetén a Megrendelő a termékek vételárának visszafizetésére az alábbi feltételek mellett jogosult:

  • A termékek csomagolása sértetlen
  • A termékek sérülésmentesek
  • A szállítási díj megtérítésre került 
  • A Megrendelő saját költségén gondoskodik a termékek visszaszállításáról az Importőr raktárába.

 

9. Kiegészítés

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak.

Jogvita esetén a Mosonmagyaróvári Bíróság, garanciális teljesítéssel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén az Importőr által kijelölt eljárási rend illetve Hivatal illetékes.

Hatályos: 2021.01.01 -től